SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 18. Petak, 26. travnja 2024.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

15.

Na temelju članka 104. st. 1. točka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20), odredbe članka 6. Odluke o davanju na korištenje javne površine („Službene novine Primorsko–goranske županije“ broj 6/23, 24/23) i članka 24. Statuta Općine Malinska–Dubašnica („Službene novine Primorsko–goranske županije“ broj 7/21), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici 18. travnja 2024., donijelo je:

IZMJENE I DOPUNE PLANA

lokacija za postavu privremenih objekata

Članak 1.

U Planu lokacija za postavu privremenih objekata (Službene novine Primorsko-goranske županije 9/24), u tabeli iz članka I. glava I. mijenja se i glasi:“

*tablica se nalazi u prilogu*

Članak 2.

U glavi III. točka 3.1. mijenja se i glasi: „

*tablica se nalazi u prilogu*

Članak 3.

Ove izmjene i dopune plana lokacija za postavu privremenih objekata stupaju na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 363-01/24-01/1

URBROJ: 2170-26-01-24-23

Malinska, 18. travnja 2024.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik:

Ivica Perišić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2324&mjesto=51511&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr