SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 9. Petak, 1. ožujka 2024.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

3.

Temeljem članka 10. stavak 1. i članka 12. stavak 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj 20/18, 115/18, 98/19, 57/22), članka 4. Pravilnika o agrotehničkim mjerama (»Narodne novine« broj 22/19), čl. 8. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) i članka 24. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 7/21), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 21. veljače 2024., donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE
O AGROTEHNIČKIM MJERAMA I MJERAMA
ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA NA PODRUČJU OPĆINE MALINSKA – DUBAŠNICA

Članak 1.

U odluci o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Malinska-Dubašnica (Službene novine Primorsko-goranske županije 29/22, 24/23) članak 34. mijenja se i glasi:

„(1) Novčanom kaznom u iznosu od 700,00 EUR kaznit će se pravna osoba, novčanom kaznom u iznosu od 350,00 EUR kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, a novčanom kaznom u iznosu od 150,00 EUR kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička osoba - građanin, ako kao vlasnici odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta, počine prekršaj neizvršenjem mjera, radnji, odnosno kršenjem zabrana, dužnosti propisanih ovom Odlukom.

(2) Novčanom kaznom od 1320,00 EUR kaznit će se pravna osoba, novčanom kaznom od 660,00 EUR kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, a novčanom kaznom od 260,00 EUR kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička osoba – građanin, ako ne omogući nadzor poljoprivrednom redaru, ne izvrši izvršno rješenje poljoprivrednog redara.“

Članak 2.

Ove izmjene i dopune Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko – goranske županije“.

 

 

 

 

KLASA: 021-05/21-02/1

URBROJ: 2170-26-01-24-68

Malinska, 21.02.2024.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
MALINSKA-DUBAŠNICA

PREDSJEDNIK

Ivica Perišić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2315&mjesto=51511&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr