SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 39. Petak, 10. studenog 2023.
GRAD MALI LOŠINJ

59.

Na temelju članka 9. Odluke o javnim priznanjima Grada Malog Lošinja („Sl.novine Primorsko-goranske županije“ br.31/07, 31/08 i 43/09) i članka 8. i 32. Statuta Grada Maloga Lošinja (Sl.novine Primorsko-goranske županije br. 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-pročišćeni tekst, 9/18 i 9/21), Gradsko vijeće Grada Maloga Lošinja, na sjednici održanoj dana 3. studenog 2023. godine, donijelo je

O D L U K U

o dodjeli nagrade Grada Mali Lošinj

I

Nagrada Grada Mali Lošinj u 2023. godini dodjeljuje se gospodinu HAMU ČAVRKU, za izniman doprinos i rad tijekom životnog vijeka na području likovne umjetnosti i kulture.

II

Gospodinu HAMU ČAVRKU dodjeljuje se POVELJA GODIŠNJE NAGRADE GRADA MALI LOŠINJ.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u 'Službenim novinama Primorsko-goranske županije'.

KLASA: 061-01/23-01/01

URBROJ: 2170-10-01-23-12

Mali Lošinj, 3.11.2023.g.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Dubravko Devčić, dr.vet.med., v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2294&mjesto=10005&odluka=59
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr