SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 28. Petak, 4. kolovoza 2023.
GRAD MALI LOŠINJ

41.

Na temelju članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ br. 124/14, 115/15, 87/16, 54/17, 3/18, 126/19 i 108/20) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja („Službene novine“ br. 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 – pročišćeni tekst, 9/18, 9/21) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na svojoj sjednici održanoj dana 25. srpnja 2023. godine donosi:

ODLUKU

O RASPODJELI REZULTATA ZA 2022. GODINU

Članak 1.

Stanja na osnovnim računima podskupine 922 iskazanog u Bilanci na dan 31. prosinca 2022. godine utvrđena su kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Viškom prihoda poslovanje pokrit će se dio manjka prihoda od nefinancijske u iznosu od 1.381.048,85 kn (183.296,68 Eur).

Nalaže se Računovodstvu da na temelju ove Odluke provede knjigovodstvenu evidenciju na način:

- teretiti Višak prihoda poslovanja na osnovnom računu 92211 u iznosu od 1.381.048,85 kn (183.296,68 Eur) uz istovremeno odobrenje računa 92222 Manjak prihoda od nefinancijske imovine za 1.381.048,85 kn (183.296,68 Eur).

Članak 3.

Nakon knjigovodstvene evidencije članka 2., na osnovnom računu 92222 Manjak prihoda od nefinancijske imovine ostati će 1.085.874,74 kn (144.120,34 Eur) te na osnovnom računu 92213 Višak primitaka od financijske imovine 897.146,16 kn (119.071,75 Eur).

Članak 4.

Manjak prihoda od nefinancijske imovine pokrit će se prihodima poslovanja u 2023. godini.

Višak primitaka od financijske imovine od 897.146,16 kn (119.071,75 Eur) koristiti će se u 2023. godini kako slijedi:

- redovna djelatnost upravnih odjela -ostali rashodi upravnih tijela 653.396,16 kn (86.720,75 Eur),

- park Haračić 243.750,00 kn (32.351,00 Eur).

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 400-01/23-01/02

URBROJ:2170-10-01-23-8

Mali Lošinj, 25. srpnja 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRAD MALI LOŠINJ

Predsjednik:

Dubravko Devčić, dr. med. vet., v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2283&mjesto=10005&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr