SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 16. Srijeda, 3. svibnja 2023.
GRAD RAB

19.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19), gradonačelnik Grada Raba donio je dana ¬¬7. travnja 2023. godine sljedeće

IZMJENE

Plana prijma u službu u Grad Rab za 2023. godinu

I.

U Planu prijma u službu u Grad Rab za 2023. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 3/23), tablica u točki II., koja čini sastavni dio Plana, mijenja se na način kako slijedi:

- u redu pod rednim brojem 1. „Upravni odjel ureda Grada, investicija i razvoja“, u stupcu „Potreban broj vježbenika“, u podstupcu “magistar struke ili stručni specijalist “ broj „0“ zamjenjuje se brojem „1“

- u redu pod rednim brojem 2. „Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša“, u stupcu „Potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme“, u podstupcu “srednja stručna sprema“ broj „0“ zamjenjuje se brojem „1“, a u stupcu „Potreban broj vježbenika“, u podstupcu “magistar struke ili stručni specijalist “ broj „0“ zamjenjuje se brojem „1“

- u redu pod rednim brojem 4. „UKUPNO“, u stupcu „Potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme“ u podstupcu “srednja stručna sprema“ broj „0“ zamjenjuje se brojem „1 , a u stupcu „Potreban vježbenika“, u podstupcu “magistar struke ili stručni „ specijalist“ broj „0“ zamjenjuje se brojem „2“.

II.

Ove Izmjene Plana stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 023-01/23-01/47

UBROJ: 2170-13/01-23-1-1

Rab, 7. travnja 2023.

Gradonačelnik

Nikola Grgurić, dipl.oec., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2271&mjesto=51280&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr