SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 16. Srijeda, 3. svibnja 2023.
GRAD OPATIJA

28.

Na temelju članka 52. stavka 3. Statuta Grada Opatije („Službene novine Primorsko- goranske županije“ broj 25/09, 30/09- ispr., 7/13, 3/18, 5/18- ispr., 3/20 i 3/21) gradonačelnik Grada Opatije dana 20. ožujka 2023. godine donosi

O D L U K U

O IZMJENI ODLUKE
O OSNIVANJU I IMENOVANJU ČLANOVA SAVJETODAVNOG TIJELA GRADONAČELNIKA

Članak 1.

U Odluci o osnivanju i imenovanju članova savjetodavnog tijela gradonačelnika („Službene novine Primorsko- goranske županije“ broj 21/21) u članku 2. točka 3. briše se.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko- goranske županije“.

KLASA: 011-01/21-01/48

URBROJ: 2170-12-03/1-23-15

Opatija, 20.03.2023.

GRADONAČELNIK

Fernando Kirigin, mag. oec., v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2271&mjesto=10006&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr