SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 6. Srijeda, 22. veljače 2023.
GRAD RAB

4.

Na temelju članka 26. stavak 1. Zakona o radu (“Narodne novine” broj 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22), članka 34. stavak 3. podstavak 16. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 4/21) i članka 3. stavak 2. Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 19/21) Gradonačelnik Grada Raba dana 16. veljače 2023. godine donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O RADU

Članak 1.

U Pravilniku o radu (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 23/15, 39/18 i 8/21) u članku 19. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

„U slučaju da izračun plaće bude manji od minimalne plaće, službenik i namještenik ima pravo na minimalnu plaću u visini utvrđenoj zakonom.“.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 023-01/23-01/23

UBROJ: 2170-13/01-23-2-1

Rab, 16. veljače 2023.

Gradonačelnik

Nikola Grgurić, dipl. oec., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2261&mjesto=51280&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr