SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 4. Četvrtak, 2. veljače 2023.
GRAD MALI LOŠINJ

6.

Temeljem članka 14., Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ broj 16/19) te članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja („Službene novine“ broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 – proč.tekst, 9/18, 9/21), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 30. siječnja 2023. godine, donijelo je

ODLUKU

o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu
šteta od prirodnih nepogoda

Članak 1.

Ovom Odlukom imenuje se Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Mali Lošinj (u daljnjem tekstu: Gradsko povjerenstvo).

Članak 2.

Gradsko povjerenstvo ima predsjednika i četiri člana povjerenstva.

Članak 3.

U Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Mali Lošinj imenuju se:

Andrea Molnar Živković, predsjednica,

Matija Basta, zamjenik predsjednika,

Mario Hofmann, član,

Zvonko Kunović, član,

Dario Sabadoš, član.

Članak 4.

Zadaci Gradskog povjerenstva utvrđeni su točkom 2., članka 14. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda.

Članak 5.

Gradsko povjerenstvo radi na sjednicama. O radu na sjednici vodi se zapisnik.

Sjednicu saziva predsjednik, predlaže dnevni red, presjeda i upravlja sjednicom, te potpisuje zaključke koje donosi Gradsko povjerenstvo.

Ako je predsjednik spriječen ili odsutan, zamjenjuje ga zamjenik predsjednika.

Gradsko povjerenstvo može održati sjednicu ako je istoj nazočna većina članova.

Odluke iz svog djelokruga, Gradsko povjerenstvo donosi većinom glasova, javnim glasovanjem, ako je sjednici nazočna većina svih članova Gradskog povjerenstva.

Članak 6.

Članovi Gradskog povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine.

Članak 7.

Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda ('Službene novine Primorsko – goranske županije', broj 16/21).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Primorsko – goranske županije.

KLASA: 810-01/22-01/01

URBROJ: 2170-10-01-23-12

Mali Lošinj, 30. siječnja 2023.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK

Dubravko Devčić, dr. vet. med., v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2259&mjesto=10005&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr