SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 3. Ponedjeljak, 23. siječnja 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

9.

Na temelju članka 121. stavak 2. u vezi s člankom 119. stavkom 1. podstavkom 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 - pročišćeni tekst, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), članka 52. točke 19. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20, 4/21) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16 – pročišćeni tekst i 16/21) Župan Primorsko-goranske županije, dana 16. siječnja 2023. godine, donio je

O D L U K U

o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora

Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova, Rijeka

I.

Adam Butigan, predstavnik osnivača u Školskom odboru Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova, Rijeka razrješava se dužnosti člana Školskog odbora na vlastiti zahtjev.

II.

Siniša Maroević, imenuje se na dužnost člana Školskog odbora Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova, Rijeka.

III.

Mandat novoimenovanom članu Školskog odbora iz točke II. ove Odluke traje do isteka mandata člana umjesto kojeg je imenovan.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/23-01/2

URBROJ: 2170-01-01/6-23-15

Rijeka, 16. siječnja 2023.

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl.ing.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2258&mjesto=00001&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr