SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 46. Petak, 23. prosinca 2022.
OPĆINA MATULJI

65.

Na temelju članka 69. stavka 4. Zakona o šumama („Narodne novine“ broj 68/18, 115/18, 98/19, 32/20 i 145/20) i članka 32. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21 i 23/21), Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 20.12.2022. godine donosi

PROGRAM

UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA
U 2023. GODINI

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se namjena utroška sredstava šumskog doprinosa u 2023. godini.

Članak 2.

Proračunom Općine Matulji za 2023. godinu planirani su prihodi od šumskog doprinosa u visini od 26.500,00 eura.

Članak 3.

Planirani prihodi Proračuna iz članka 2. raspoređuju se kao izvor financiranja rashoda Proračuna Općine Matulji za 2023. godinu planiranih u okviru Razdjela 002, Glave 00202 Jedinstveni upravni odjel, Program 2014 Program održavanja komunalne infrastrukture, Aktivnost A201405 Održavanje nerazvrstanih cesta.

U slučaju da se prihodi od šumskog doprinosa ostvare iznad planiranog iznosa iz članka 2., cjelokupan iznos više ostvarenih prihoda koristiti će se kao izvor financiranja planiranih rashoda Proračuna Općine Matulji za 2023. godinu u okviru Razdjela 002, Glave 00202 Jedinstveni upravni odjel, Programa 2014 Program održavanja komunalne infrastrukture, Aktivnost A201405 Održavanje nerazvrstanih cesta.

Članak 4.

Ovaj Program objavljuje se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a stupa na snagu 01. siječnja 2023. godine.

 

 

 

 

 

KLASA: 400-07/22-01/0003

URBROJ: 2170-27-01/1-22-0002

Matulji, 20.12.2022. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

PREDSJEDNIK

Slobodan Juračić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2253&mjesto=51211&odluka=65
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr