SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 46. Petak, 23. prosinca 2022.
OPĆINA MATULJI

64.

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine broj 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19) i članka 32. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21 i 23/21), Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 20.12.2022. donosi

PROGRAM

KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU U 2023. GODINI

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se namjena korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2023. godinu

Proračunom Općine Matulji za 2023. godinu planirani su prihodi sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u visini od 1.300,00 eura.

Članak 2.

Planirani prihodi Proračuna iz članka 1. raspoređuju se kao izvor financiranja rashoda Proračuna Općine Matulji za 2023. godinu planiranih u okviru Razdjela 002, Glave 002002 Jedinstveni upravni odjel, Program 2008 Prostorno planiranje, Kapitalni projekt K200801 Prostorni planovi, i to kao izvor financiranja troškova izrade Urbanističkih planova:

• izrada Urbanističkog plana uređenja 7 poslovne zone Mali Brgud

• izrada Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 12 poslovne zone Miklavija

• izrada Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 10 poslovne zone Jurdani

• izrada Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 3 Rupa

• izrada Urbanističkog plana uređenja 18 Lisina.

U slučaju da se prihodi naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru iz ostvare iznad planiranog iznosa iz stavka 2. članka 1., cjelokupan iznos više ostvarenih prihoda koristiti će se kao izvor financiranja ukupno planiranih rashoda Proračuna Općine Matulji za 2023. godinu u okviru Programa Prostorno planiranje.

Članak 3.

Ovaj Program objavljuje se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a stupa na snagu 01. siječnja 2023. godine.

 

KLASA: 400-07/22-01/0004

URBROJ: 2170-27-01/1-22-0002

Matulji, 20.12.2022. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

PREDSJEDNIK

Slobodan Juračić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2253&mjesto=51211&odluka=64
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr