SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 42. Utorak, 13. prosinca 2022.
OPĆINA MATULJI

53.

Na temelju članka 41.stavak 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) te članka 32. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14,29/14,4/15-pročišćeni tekst, 39/15,7/18, 6/21 i 23/21) Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 29. studenog 2022. godine donijelo je

ODLUKU

o davanju prethodne suglasnosti na
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
Dječjeg vrtića Matulji

Članak 1.

Daje se prethodna suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Matulji u tekstu koji je utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića Matulji dana 14.listopada 2022. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 601-01/22-01/0014

URBROJ: 2170-27-01/1-22-2

Matulji, 29. studenog 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Slobodan Juračić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2249&mjesto=51211&odluka=53
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr