SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 35. Utorak, 8. studenog 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

231.

Na temelju članka 3. stavak 4. i članka 23. stavak 1. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (“Narodne novine” broj 16/19), članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15 i 3/16 i 19/16-pročišćeni tekst i 16/21), Župan Primorsko-goranske županije dana 24. listopada 2022. godine, donio je

O D L U K U

o proglašenju prirodne nepogode

I.

Proglašavam prirodnu nepogodu za slijedeće jedinice lokalne samouprave: Grad Delnice, Grad Čabar, Grad Vrbovsko, Općina Brod Moravice i Općina Skrad, a zbog šteta uzrokovanih poplavom i snažnim bujicama uslijed velikih količina padalina (kiše), koje je pogodilo područje Gorskog kotara tijekom mjeseca rujna 2022. godine (16.-17. rujan, te drugi val 28.-30. rujan).

Budući da je riječ o šteti koja prema procjenama općinskih/gradskih povjerenstava premašuje vrijednost ukupne izravne štete najmanje 20% vrijednosti izvornih prihoda navedenih jedinica lokalne samouprave, te time ispunjava uvjete iz članka 3. stavak 4. Zakona o ublažavanju i otklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, a na prijedlog općinskih načelnika i gradonačelnika jedinica lokalne samouprave, proglašavam prirodnu nepogodu.

II.

Obvezuje se Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda da ovu Odluku o proglašenju prirodne nepogode unese u Registar šteta od prirodnih nepogoda, te istu dostavi jedinicama lokalne samouprave za čije područje je prirodna nepogoda proglašena.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 361-06/22-01/5

URBROJ: 2170-01-03/3-22-1

Rijeka, 24. listopada 2022.

Župan

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2242&mjesto=00001&odluka=231
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr