SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 35. Utorak, 8. studenog 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

230.

Na temelju članka 23. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine' broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), članka 4. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“ broj 126/19 i 17/20), članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16- pročišćeni tekst i 16/21), Župan Primorsko-goranske županije, dana 31. listopada 2022. godine, donio je

O D L U K U

o II. izmjeni
Odluke o osnivanju i imenovanju članova
Stožera civilne zaštite Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Odluci o osnivanju i imenovanju članova Stožera civilne zaštite Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 38/20 i 29/22), u članku 2. točka 7. mijenja se i glasi:

„7. Senka Kajčić, ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Primorsko–goranske županije, članica“

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ove Odluke Davor Vukobrat (Zavod za hitnu medicinu Primorsko–goranske županije) razrješuje se dužnosti člana Stožera.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/22-01/43

URBROJ: 2170-01-01/6-22-9

Rijeka, 31. listopada 2022.

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2242&mjesto=00001&odluka=230
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr