SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 34. Četvrtak, 3. studenog 2022.
OPĆINA MATULJI

49.

Na temelju odredbi članka 82. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novinebroj 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18, 126/19 i 108/20) i članka 29. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županijebroj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21 i 23/21) Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 25.10.2022. godine, donosi

O D L U K U

o izmjeni odluke o raspodjeli rezultata poslovanja
za 2021. godinu

Članak 1.

U Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije„ broj 16/22), članak 3. stavak 1. mijenja se i glasi:

„S ostvarenim prihodima poslovanja u iznosu od 4.377.550,71 kuna, sadržanim u višku prihoda poslovanja pokriva se manjak prihoda od nefinancijske imovine.“

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:

„Ukupan ostvaren višak prikazan po izvorima financiranja u članku 3. rasporedit će se u 2022. godini za sljedeće namjene:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

 

 

 

 

KLASA: 400-07/22-01/0001

URBROJ: 2170-27-01/1-22-0004

Matulji, 25. listopada 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

PREDSJEDNIK

Slobodan Juračić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2241&mjesto=51211&odluka=49
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr