SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 34. Četvrtak, 3. studenog 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

229.

Na temelju članka 3. stavka 4. Odluke o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva na području Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 15/16), članka 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21), članka 51. točke 4. i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 13. sjednici od 26. listopada 2022. godine donijela je

O D L U K U

o izboru članova Antikorupcijskog povjerenstva
na području Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Jagoda Kolarić Belušić i Vlado Skorup, izabiru se za članove Antikorupcijskog povjerenstva na području Primorsko-goranske županije.

Članak 2.

Mandat članova iz članka 1. ove Odluke traje do isteka mandata predsjednika i članova Antikorupcijskog povjerenstva sukladno Odluci o izboru predsjednika i članova Antikorupcijskog povjerenstva na području Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 32/21).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom izbora i objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/22-01/7

UR.BROJ: 2170-01-01/5-22-30

Rijeka, 26. listopada 2022.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2241&mjesto=00001&odluka=229
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr