SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 32. Utorak, 18. listopada 2022.
GRAD NOVI VINODOLSKI

51.

Na temelju članka 21. stavak 1. i članka 24. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), članka 4. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“ broj 126/19, 17/20) i članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13, 18/14. 4/18, 5/20 i 5/21) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, Tomislav Cvitković, univ. spec. oec.. donosi dana 26. rujna 2022. godine sljedeću

O D L U K U

o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju
Stožera civilne zaštite Grada Novog Vinodolskog

Članak 1.

U Odluci o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Novog Vinodolskog (Službene novine PGŽ broj 6/16, 13/16, 27/16, 18/17, 28/17, 23/18 i 13/19) članak 2., redni brojevi: 7., 9. i 10.mijenjaju se i glase:

„7. Adrijana Gašparović Brnčić, voditeljica medicinsko - biokemijskog laboratorija i koordinatorica Doma zdravlja - ispostave Crikvenica, član,

9. Boris Rečan, zapovjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva San Marino Novi Vinodolski, član,

10. Ivan Tomičić, tajnik Dobrovoljnog vatrogasnog društva San Marino Novi Vinodolski, član,“

Članak 2.

Odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave, a objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 810-01/15-01/4

URBROJ: 2170-11-04-22-17

Novi Vinodolski, 26. rujna 2022.

GRADONAČELNIK

Tomislav Cvitković, univ. spec. oec., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2239&mjesto=51250&odluka=51
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr