SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 28. Petak, 9. rujna 2022.
OPĆINA PUNAT

39.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 31. Statuta Općine Punat (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 8/18, 10/19, 3/20 i 3/21) Općinsko vijeće Općine Punat na 9. sjednici održanoj dana 23. kolovoza 2022. godine donosi

ODLUKU

O OSTVARIVANJU PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ - „BOŽIĆNICU“
ZA STANOVNIKE OPĆINE PUNAT

Članak 1.

Umirovljenici s prebivalištem na području Općine Punat (u daljnjem tekstu: Općina) ostvaruju pravo na jednokratnu novčanu pomoć - „Božićnicu“ (u daljnjem tekstu: „Božićnica“) u neto iznosu od 100€ odnosno 753,45 kuna.

Članak 2.

Umirovljenicima, u smislu ove Odluke, smatraju se svi korisnici mirovine, kao i mještani Općine od 65 godina starosti i više.

Članak 3.

Pravo na „Božićnicu“ ostvaruje se podnošenjem ispunjenog Obrasca za prijavu dostupnog na službenoj internetskoj stranici Općine i u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 4.

Kako bi ostvarili pravo na dodjelu “Božićnice”, umirovljenici koji ispunjavaju uvjete za isplatu dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. presliku osobne iskaznice (obostrano),

2. odrezak od mirovine ili potvrdu banke ili HZMO o isplati mirovine za prethodni mjesec,

3. presliku kartice računa s podatkom o IBAN-u.

U svrhu utvrđivanja prava na „Božićnicu“ Općina će raspisati Javni poziv u kojem će biti navedeni uvjeti i rokovi za predaju potrebne dokumentacije te ostale relevantne informacije.

Članak 5.

Osobe koje ostvaruju pravo na božićnicu utvrdit će odlukom Jedinstveni upravni odjel Općine na osnovi priložene dokumentacije.

Članak 6.

Troškovi isplate božićnice terete Proračun Općine, a isplaćuju se u jednokratnom iznosu na tekući račun osoba iz članka 5. ove Odluke.

Sredstva za provedbu ove Odluke osigurati će se u Proračunu Općine Punat.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije”.

KLASA: 024-05/22-01/5

URBROJ: 2170-31-01-22-3

Punat, 23. kolovoza 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2235&mjesto=51521&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr