SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 24. Četvrtak, 4. kolovoza 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

201.

Na temelju članka 83. stavka 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine' broj 100/18, 125/19 i 147/20), čanka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 16. stavka 2. Doma zdravlja Primorsko-goranske županije, članka 52. točke 19. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine' broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18– pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16 – pročišćeni tekst i 16/21), Župan Primorsko-goranske županije, dana 1. kolovoza 2022. godine, donio je

O D L U K U

o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Doma zdravlja Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Ivica Lukanović razrješuje se na vlastiti zahtjev dužnosti predsjednika Upravnog vijeća Doma zdravlja Primorsko-goranske županije sa danom 04. kolovoza 2022. godine.

Članak 2.

Robert Matić imenuje se za predsjednika Upravnog vijeća Doma zdravlja Primorsko-goranske županije počevši od 05. kolovoza 2022. godine.

Članak 3.

Novoimenovanom predsjedniku iz članka 2. ove Odluke mandat traje do isteka mandata na koji je imenovan predsjenik koji se ovom Odlukom razrješuje.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/22-01/32

URBROJ: 2170-01-01/6-22-3

Rijeka, 1. kolovoza 2022.

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl. ing.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2231&mjesto=00001&odluka=201
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr