SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 22. Petak, 22. srpnja 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

183.

Na temelju članka 47. stavka 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), članka 28. točke 8. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 – pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 11. sjednici održanoj 14. srpnja 2022. godine, donijela je

O D L U K U

o II. izmjeni Odluke o financiranju provedbe projekta

Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak

za razdoblje 2021.-2023.

Članak 1.

U Odluci o financiranju provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak za razdoblje 2021.-2023. (KLASA: 021-04/20-01/10, URBROJ: 2170/1-01-01/5-20-58 od 17. prosinca 2020. godine i KLASA: 021-04/21-01/8, URBROJ: 2170/1-01-01/5-21-18 od 16. prosinca 2021. godine – u daljnjem tekstu: Odluka) članak 2. mijenja se i glasi:

„Članak 2.

Primorsko-goranska županija će obvezu financiranja iz članka 1. ove Odluke izvršiti iz sredstava osiguranih na poziciji kapitalnog projekta 90 03 08 Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak, 386 Kapitalne pomoći, izvor 111 Porezni i ostali prihodi i izvor 181 Prenesena sredstva – opći prihodi i primici, po godinama i u iznosima kako slijedi:

u 2021. godini u iznosu od 6.900.000,00 kn

u 2022. godini u iznosu od 30.885.000,00 kn

u 2023. godini u iznosu od 3.795.000,00 kn.“

Članak 2.

Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije za potpisivanje Dodatka Okvirnom sporazumu o financiranju aktivnosti iz članka 1. Odluke do iznosa novčanih sredstava utvrđenih ovom Odlukom.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

KLASA: 024-04/22-01/5

UR.BROJ: 2170-01-01/5-22-8

Rijeka, 14. srpnja 2022.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2229&mjesto=00001&odluka=183
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr