SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 11. Četvrtak, 14. travnja 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

103.

Na temelju članka 121. stavka 2. u vezi s člankom 119. stavkom 1. podstavkom 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 - pročišćeni tekst, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), članka 52. točke 19. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16 – pročišćeni tekst i 16/21), Župan Primorsko-goranske županije, dana 11. travnja 2022. godine, donio je

O D L U K U

o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Ekonomske škole Mije Mirkovića, Rijeka

I.

Ivana Prica, predstavnica osnivača u Školskom odboru Ekonomske škole Mije Mirkovića, Rijeka razrješava se dužnosti članice Školskog odbora.

II.

Nikola Lazić, imenuje se na dužnost člana Školskog odbora Ekonomske škole Mije Mirkovića, Rijeka.

III.

Mandat novoimenovanom članu Školskog odbora iz točke II. ove Odluke traje do isteka mandata članice umjesto koje je imenovan.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/22-01/15

URBROJ: 2170-01-01/6-22-29

Rijeka, 11. travnja 2022.

Župan

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2218&mjesto=00001&odluka=103
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr