SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 11. Četvrtak, 14. travnja 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

100.

Na temelju članka 201. stavka 3. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine' broj 18/22), članka 18. stavka 2. Statuta Doma za starije osobe „Mali Kartec“ Krk, članka 52. točke 19. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16 – pročišćeni tekst i 16/21), Župan Primorsko-goranske županije, dana 11. travnja 2022. godine, donio je

O D L U K U

o imenovanju članice Upravnog vijeća Doma za starije osobe „Mali Kartec“ Krk iz reda korisnika

I.

Za članicu Upravnog vijeća Doma za starije osobe „Mali Kartec“ Krk, kao predstavnica korisnika, imenuje se Marija Radivoj.

II.

Mandat članice Upravnog vijeća iz točke I. ove Odluke traje četiri (4) godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/22-01/15

URBROJ: 2170-01-01/6-22-25

Rijeka, 11. travnja 2022.

Župan

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2218&mjesto=00001&odluka=100
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr