SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 10. Četvrtak, 7. travnja 2022.
GRAD NOVI VINODOLSKI

20.

Na temelju članka 31. stavka 13. i članka 65. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine RH broj 20/1/8, 115/18 i 98/19) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13, 18/14, 4/18, 5/20 i 5/21), Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na 9. sjednici održanoj dana 31. ožujka 2022. godine, donijelo je

ODLUKU

o imenovanju Povjerenstva za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Novog Vinodolskog

Članak 1.

Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Novog Vinodolskog (u nastavku teksta: Povjerenstvo).

Povjerenstvo čini 5 članova i to: po jedan predstavnik pravne, geodetske i agronomske struke, te dva predstsavnika Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog.

Članak 2.

U Povjerenstvo se imenuju:

1. Dijana Knez, pravne struke,

2. Marijan Tomić, geodetske struke,

3. Marija Kolar, agronomske struke,

4. Neven Pavelić, vijećnik i

5. Renata Volkmer Starešina, vijećnica.

Članak 3.

Članovi Povjerenstva imenuju se na rok od 4 godine, osim članova Gradskog vijeća, kojima mandat u Povjerenstvu traje do isteka tekućeg mandata članova Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog.

Članak 4.

Povjerenstvo predlaže Gradskom vijeću Grada Novog Vinodolskog odluku o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Novog Vinodolskog.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u 'Službenim novinama Primorsko-goranske županije'.

KLASA: 320-02/22-01/3

URBROJ: 2170-11-01-22-3

Novi Vinodolski, 31. ožujka 2022.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Neven Pavelić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2217&mjesto=51250&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr