SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 10. Četvrtak, 7. travnja 2022.
GRAD NOVI VINODOLSKI

19.

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ('Narodne novine', broj 20/18, 115/18 i 98/19), Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Novi Vinodolski (KLASA: 320-01/19-01/15; URBROJ: 2170/1-08-01/1-20-7, kojeg je na temelju članka 101. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu izradila Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj umjesto Grada Novi Vinodolski) na koji je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost KLASA: 945-01/20-01/754, URBROJ: 525-07/0182-21-4 od 23.06.2021. godine i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/13, 18/14, 4/18, 5/20 i 5/21) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 9 sjednici, održanoj dana 31. ožujka 2022. godine donijelo je

ODLUKU

o raspisivanju javnog natječaja za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Novi Vinodolski

I.

Raspisuje se javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Grada Novi Vinodolski u katastarskim općinama: Krmpote i Novi, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Novi Vinodolski predviđeno za zakup ili je predviđeno za povrat ili ostale namjene.

Na rok od 25 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje daje se u zakup zemljište koje je navedeno u tablici 1. koja se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

II.

Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski provest će postupak javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda.

III.

Početna cijena u natječaju utvrđena je na temelju Uredbe o načinu izračuna početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske te naknade za korištenje voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture ('Narodne novine', broj 89/18).

IV.

Maksimalna površina za zakup po sudioniku natječaja iznosi 5 ha, a uključuje površine državnoga poljoprivrednog zemljišta koje je taj sudionik dobio u zakup po natječajima provedenim od stupanja na snagu Zakona o poljoprivrednom zemljištu ('Narodne novine', broj 20/18 i 115/18).

V.

Tekst javnog natječaja objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Grada Novi Vinodolski u trajanju od 30 dana.

Pisane ponude se dostavljaju Gradu Novi Vinodolski u roku od 30 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Grada Novi Vinodolski.

VI.

Tekst javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Novi Vinodolski sa popisom čestica, nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

VII.

Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na prijedlog Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Novi Vinodolski.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude dostavit će se na prethodno mišljenje Primorsko-goranskoj županiji i na suglasnost Ministarstvu poljoprivrede.

VIII.

Stručne poslove u vezi s postupkom provedbe javnog natječaja za zakup obavlja Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Novi Vinodolski u suradnji sa Centrom za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije.

IX.

Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 320-02/22-01/3

URBROJ: 2170-11-01-22-2

Novi Vinodolski, 31. ožujka 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Neven Pavelić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2217&mjesto=51250&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr