SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 10. Četvrtak, 7. travnja 2022.
GRAD NOVI VINODOLSKI

16.

Na temelju članka 104. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine Republike Hrvatske broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 12/13, 18/14, 4/18, 5/20 i 5/21), Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 9. sjednici održanoj dana 31. ožujka 2022. godine, donosi

ODLUKU

o izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnom redu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom redu (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 23/2019) u članku 97. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

„U naseljima Grada iz stavka 3. ovog članka zabranjeno je puštanje domaćih životinja (kopitari, papkari, pčele i perad) bez nadzora vlasnika.“

Članak 2.

U članku 110. stavku 1. iza točke 15. Odluke, dodaje se nova točka 16. koja glasi:

„16. postupi u suprotnosti s odredbom članka 97. Odluke.“

Članak 3.

U članku 111., stavku 1. Odluke briše se točka 39., a točke 40. i 41. postaju točke 39. i 40.

Članak 4.

Ostale odredbe Odluke ostaju neizmijenjene.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave, a objavit će se u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije".

 

 

 

 

 

KLASA: 363-02/19-01/39

URBROJ: 2170-11-01-22-4

Novi Vinodolski, 31. ožujka 2022.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Gradskog vijeća

Neven Pavelić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2217&mjesto=51250&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr