SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 10. Četvrtak, 7. travnja 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

96.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 52. točke 19. i 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije ('Službene novine' broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16 - pročišćeni tekst i 16/21), Župan Primorsko-goranske županije, dana 4. travnja 2022. godine, donio je

O D L U K U

o prijedlogu izbora člana
Nadzornog odbora trgovačkog društva
Zračna luka Rijeka d.o.o.

I.

Utvrđuje se da Ivi Zriliću kao predstavniku Primorsko-goranske županije u Nadzornom odboru trgovačkog društva Zračna luka Rijeka d.o.o. ističe mandat s danom 30. lipnja 2022. godine.

II.

Predlaže se Skupštini trgovačkog društva Zračna luka Rijeka d.o.o. da se na dužnost člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Zračna luka Rijeka d.o.o. kao predstavnik Primorsko-goranske županije izabere Ivo Zrilić.

III.

Predloženom članu Nadzornog odbora iz točke II. ove Odluke mandat traje četiri (4) godine od dana izbora na Skupštini trgovačkog društva Zračna luka Rijeka d.o.o.

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/22-01/14

URBROJ: 2170-01-01/6-22-20

Rijeka, 4. travnja 2022.

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2217&mjesto=00001&odluka=96
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr