SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 2. Petak, 28. siječnja 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

50.

Na temelju članka 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) te članka 48., 51. stavka 1. podstavka 4. i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 7. sjednici održanoj 27. siječnja 2022. godine, donijela je

O D L U K U

o izboru člana
Odbora za lokalnu i regionalnu samoupravu

I.

Ivan Bogdanić izabire se za člana Odbora za lokalnu i regionalnu samoupravu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom izbora i objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/22-01/1

UR.BROJ: 2170-01-01/5-22-71

Rijeka, 27. siječnja 2022.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2209&mjesto=00001&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr