SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 1. Petak, 21. siječnja 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

2.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/1, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 52. točke 19. Statuta Primorsko - goranske županije („Službene novine' broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko - goranske županije („Službene novine' broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16 – pročišćeni tekst i 16/21), Župan Primorsko-goranske županije, dana 17. siječnja 2022. godine, donio je

O D L U K U

o razrješenju i imenovanju predstavnika
Primorsko-goranske županije u Upravno vijeće
Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj
Primorsko-goranske županije

I.

Marin Šanko razrješuje se dužnosti člana Upravnog vijeća Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije.

II.

Za predstavnika Primorsko-goranske županije u Upravno vijeće Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije imenuje se Radovan Brnelić za člana.

III.

Osobi iz točke II. ove Odluke mandat traje do isteka mandata razriješenog člana iz točke I. ove Odluke, donosno do 28. siječnja 2023. godine.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/22-01/2

URBROJ: 2170-01-01/6-22-15

Rijeka, 17. siječnja 2022.

Župan

Zlatko Komadina, dipl.ing., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2208&mjesto=00001&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr