SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 1. Petak, 21. siječnja 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

1.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 52. točke 19. i 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije ('Službene novine' broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16 - pročišćeni tekst i 16/21), Župan Primorsko-goranske županije, dana 10. siječnja 2022. godine, donio je

O D L U K U

o prijedlogu izbora članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Rea Kvarner, Regionalna energetska agencija Primorsko-goranske županije d.o.o.

I.

Utvrđuje se da je danom 22. studenog 2021. godine istekao mandat Ivi Simperu i Ivici Linaru kao predstavnicima Primorsko-goranske županije u Nadzornom odboru trgovačkog društva Rea Kvarner, Regionalna energetska agencija Primorsko-goranske županije d.o.o. (dalje u tekstu: Rea Kvarner d.o.o.)

II.

Predlaže se Skupštini trgovačkog društva Rea Kvarner d.o.o. da se na dužnost članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Rea Kvarner d.o.o. kao predstavnici Primorsko-goranske županije izaberu Dejan Ljubiša i Ivica Linar.

III.

Predloženim članovima Nadzornog odbora iz točke II. ove Odluke mandat traje četiri (4) godine od dana izbora na Skupštini trgovačkog društva Rea Kvarner d.o.o.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/22-01/1

URBROJ: 2170/1-01-01/6-22-31

Rijeka, 10. siječnja 2022.

Župan

Zlatko Komadina, dipl.ing., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2208&mjesto=00001&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr