SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 35. Četvrtak, 30. prosinca 2021.
GRAD NOVI VINODOLSKI

82.

Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“ broj 29/19 i 98/19) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/13, 18/14, 4/18, 5/20 i 5/21) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na 6. sjednici održanoj dana 29. prosinca 2021. godine donijelo je

ODLUKU

o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada
Novog Vinodolskog u 2022. godini

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za redovito financiranje političkih aktivnosti za razdoblje 2022. godine, koja su planirana u Proračunu Grada Novog Vinodolskog za 2022. godinu.

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se političkim strankama razmjerno broju dobivenih mjesta članova u predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave, prema konačnim rezultatima izbora.

Članak 3.

Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se jednaki mjesečni iznos od 769,23 kune.

Članak 4.

Primjenom članka 3. ove Odluke proračunska sredstva raspoređuju se političkim strankama prema broju njihovih članova, kako slijedi:

- Hrvatska demokratska zajednica 8 6.153,84 kn

- Socijaldemokratska partija Hrvatske 4 3.076,92 kn

- Hrvatska seljačka stranka 1 769,23 kn

Raspoređena sredstva iz stavka 1. ovoga članka doznačuju se na žiro račun političke stranke, tromjesečno u jednakim iznosima, odnosno, ako se početak mandata ne poklapa sa početkom tromjesečja, u tom se tromjesečju isplaćuje iznos razmjeran broju dana trajanja mandata.

Članak 5.

Sredstva raspoređena u skladu s ovom Odlukom doznačuje Upravni odjel financije i javnu nabavu.

Članak 6.

U pogledu korištenja sredstava, podnošenja financijskih izvještaja i drugih prava i obveza u vezi s provedbom ove Odluke političke stranke dužne su postupati u skladu s odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma.

Članak 7.

Izrazi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje, bez obzira da li se koriste u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u 'Službenim novinama Primorsko-goranske županije'.

KLASA: 007-01/18-10/2

URBROJ: 2107/02-01-21-10

Novi Vinodolski, 29. prosinca 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik Gradskog vijeća

Neven Pavelić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2207&mjesto=51250&odluka=82
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr