SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 17. Petak, 16. srpnja 2021.
GRAD RAB

42.

Na temelju članka 35. stavak 3. i 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 22. Statuta Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 4/21) i članka 18. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst, 23/14, 4/18, 4/20 i 4/21), Gradsko vijeće Grada Raba, na konstituirajućoj sjednici održanoj dana 12. srpnja 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o osnivanju i izboru predsjednika i članova
Komisije za statutarno-pravna pitanja

I.

Osniva se Komisija za statutarno-pravna pitanja.

II.

U sastav Komisije za statutarno-pravna pitanja izabiru se:

1. ZVONKO PULJAR-MATIĆ, za predsjednika

2. EDUARD ŠPANJOL, za člana

3. NADA ŽIC, za članicu

4. KRISTINA DUNDOVIĆ, za članicu

5. DAMIR PIJAŽA-MIKELIĆ, za člana.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 023-06/21-02/02

URBROJ: 2169-01-02/03-21-4

Rab, 12. srpnja 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Dumičić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2188&mjesto=51280&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr