SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 17. Petak, 16. srpnja 2021.
GRAD RAB

36.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst,137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 34. Statuta Grada Raba („Službene novine PGŽ“ br. 4/21), gradonačelnik Grada Raba dana 14. srpnja 2021. godine donosi,

Zaključak

1. Donosi se Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave Grada Raba, u predloženom tekstu.

2. Zaključak se dostavlja Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti na provedbu.

KLASA: 023-01/21-02/25.

UBROJ: 2169-01-01-21-14.

Rab, 14. srpnja 2021.

Gradonačelnik

Nikola Grgurić, dipl. oee., v. r.

Na temelju članka 4. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( „Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19), članka 34. stavak 3. podstavak 8. Statuta Grada Raba („Službene novine primorsko-goranske županije“ br. 4/21) i članka 3. stavak 1. Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 21/15 i 7/21), na prijedlog pročelnika upravnih tijela gradske uprave Grada Raba, Gradonačelnik Grada Raba, dana 14. srpnja 2021. godine, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU GRADSKE UPRAVE GRADA RABA

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem redu gradske uprave Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 8/21) članak 14. stavak 3. mijenja se i glasi:

„(3) Ako u upravnom tijelu nema osobe ovlaštene za rješavanje o upravnoj stvari, rješenje donosi pročelnik upravnog tijela.“

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 023-01/21-02/25.

URBROJ: 2169-01-01-21-14-1.

Rab, 14. srpnja 2021.

Gradonačelnik

Nikola Grgurić, dipl. oec., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2188&mjesto=51280&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr