SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 17. Petak, 16. srpnja 2021.
OPĆINA BAŠKA

56.

Na temelju članka 28. stavka 3. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08, 69/17) i članka 29. Statuta Općine Baška ('Službene novine Primorsko-goranske županije' broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20, 04/21) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj dana 15. srpnja 2021. godine, donijelo je

O D L U K U

o osnivanju i izboru Povjerenstva za ravnopravnost spolova i nacionalne manjine

I.

Osniva se Povjerenstvo za ravnopravnost spolova i nacionalne manjine i imenuje se u sastavu:

1. Mr. sc. Majda Šale, predsjednica,

2. Zoran Gerovski, potpredsjednik,

3. Ndue Berisha, član,

4. Anna Kućarova, članica,

5. Giovanni Tironi, član.

II.

Povjerenstvo iz točke I. ove Odluke:

 • prati i potiče provedbu Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova na području Općine Baška;
 • prati stanje i razmatra pitanja u svezi s ostvarivanjem i zaštitom Ustavom, zakonom i drugim propisima zajamčene ravnopravnosti spolova;
 • predlaže i poduzima mjere i aktivnosti pospješivanja ostvarivanja ravnopravnosti spolova;
 • razmatra pitanja te provodi aktivnosti vezane uz ostvarivanje i zaštitu prava pripadnika nacionalnih manjina;
 • predlaže mjere za uspješno provođenje Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

  III.

  Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova i nacionalne manjine ('Službene novine Primorsko-goranske županije' broj 21/17).

  IV.

  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

  KLASA: 021-05/21-01/5

  URBROJ: 2142-03-01/1-21-14

  Baška, 15. srpnja 2021.

  OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

  Predsjednica

  Tanja Grlj, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2188&mjesto=10007&odluka=56
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr