SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 9. Srijeda, 31. ožujka 2021.
OPĆINA MATULJI

40.

Na temelju članka 87. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 10. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 55/09 i 139/10) te članka 32. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst, 39/15, 7/18 i 6/21), Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj 30.ožujka 2021. godine donosi

ODLUKU

o zaduženju Općine Matulji za financiranje
kapitalnih investicija

Članak 1.

Općina Matulji će se u 2021. godini zadužit uzimanjem dugoročnog kredita kod Erste&Steiermärkische Bank d.d. u iznosu od 20.000.000 kuna za financiranje kapitalnih investicija - izgradnja nerazvrstanih cesta i priprema zemljišta u radnim zonama koji su planirani u Proračunu Općine Matulji za 2021. godinu i Projekciji za 2022. godinu u okviru kapitalnog projekta K201501 Nerazvrstane ceste te kapitalnog projekta K201727 Priprema zemljišta u radnim zonama.

Članak 2.

Općina se zadužuje na rok otplate od 15 godina u 60 tromjesečnih rata, uz poček od 1 godine, fiksnu kamatnu stopu u visini od 0,97 % godišnje te uz naknadu za obradu kredita u iznosu od 20.000 kuna.

Kredit se osigurava zadužnicama.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na danom donošenja.

KLASA: 403-01/21-01/0001

URBROJ: 2156-04-01/1-21-0004

Matulji, 30. ožujka 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća

Darjan Buković, bacc.oec., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2181&mjesto=51211&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr