SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 9. Srijeda, 31. ožujka 2021.
OPĆINA MATULJI

29.

Temeljem članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 32. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst, 39/15, 7/18 i 6/21) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 30. ožujka 2021. godine, donosi

IZMJENU PROGRAMA

ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE za 2021. GODINU

Članak 1.

Članak 2. Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.godinu (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 41/20) mijenja se i glasi:

„Izvori sredstava za ostvarenje ovog Programa jesu:

a/ Prihodi od komunalne naknade5.100.000,00 kn

b/ Vlastiti prihodi (kazne komunalnog redara)180.000,00 kn

c/ Tekuće pomoći izvanproračunskih korisnika300.000,00 kn

d/ Prihodi od šumskog doprinosa75.000,00 kn

e/ Višak prihoda od komunalne naknade iz 2020583.284,00 kn

f/ Višak ostalih prihoda iz 202026.716,00 kn

UKUPNO: 6.265.000,00 kn

Članak 2.

Članak 3. Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.godinu (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 41/20) mijenja se i glasi:

„Programom se planira održavati komunalna infrastruktura prema sljedećim vrstama, s opisom i opsegom poslova, te s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu stupaju na snagu u roku od 8 (osam) dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 400-02/21-01/0005

URBROJ: 2156-04-01-01-21-0001

Matulji, 30. ožujka 2021.

Općinsko vijeće Općine Matulji

Predsjednik Općinskog vijeća

Darjan Buković, bacc. oec., v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2181&mjesto=51211&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr