SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 9. Srijeda, 31. ožujka 2021.
OPĆINA MATULJI

27.

Na temelju članka 16. Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 32. i članka 81. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ 26/09, 38/09, 8/13, 17/14 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst, 39/15, 7/18 i 6/21) Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 30.ožujka 2021. godine donosi

IZMJENU

PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE MATULJI ZA RAZDOBLJE 2021.-2023. GODINE

Članak 1.

Članak 1. Plana razvojnih programa Općine Matulji za razdoblje 2021.-2023. godine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 41/20) mijenja se i glasi:

„Planom razvojnih programa predviđeni su projekti i aktivnosti za koje su osigurana sredstva u okviru pojedinih Programa planiranih Proračunom za 2021. godinu i projekcijom za 2022. i 2023. godinu, i to kako slijedi:

                                               *datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Izmjene Plana razvojnih programa Općine Matulji za razdoblje 2021.-2023. godine stupaju na snagu u roku osam dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 400-02/20-01/0012

URBROJ: 2156-04-01-01/21-0005

Matulji, 30. ožujka 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća

Darjan Buković, bacc. oec., v. .r

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2181&mjesto=51211&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr