SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 9. Srijeda, 31. ožujka 2021.
GRAD MALI LOŠINJ

20.

Na temelju članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ br. 124/14, 115/15, 87/16, 54/17, 3/18, 126/19 i 108/20) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja („Službene novine“ br. 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 – pročišćeni tekst, 9/18) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na svojoj 33. sjednici održanoj dana 25. ožujka 2021. godine donosi:

ODLUKU

O RASPODJELI REZULTATA ZA 2020. GODINU

Članak 1.

Stanja na osnovnim računima podskupine 922 iskazanog u Bilanci na dan 31. prosinca 2020. godine utvrđena su kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Viškom prihoda poslovanje pokrit će se manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 2.214.880,98 kn.

Nalaže se Računovodstvu da na temelju ove Odluke provede knjigovodstvenu evidenciju na način: teretiti Višak prihoda poslovanja na osnovnom računu 92211 u iznosu od 2.214.880,98 kn uz istovremeno odobrenje računa 92222 Manjak prihoda od nefinancijske imovine za 2.214.880,98 kn.

Članak 3.

Nakon knjigovodstvene evidencije članka 2., na osnovnom računu 92222 Manjak prihoda od nefinancijske imovine ostati će 177.792,93 kn te na osnovnom računu 92213 Višak primitaka od financijske imovine 2.728.689,00 kn.

Članak 4.

Manjak prihoda od nefinancijske imovine pokrit će se prihodima poslovanja u 2021. godini.

Višak primitaka od financijske imovine ostvaren je od beskamatnog zajma te će se koristiti u 2021. godini kako slijedi:

- redovna djelatnost upravnih odjela-rashodi vezani za službe 554.939,00 kn

- redovna djelatnost upravnih odjela - ostali rashodi upravnih tijela 1.930.000,00 kn,

- park Haračić 243.750,00 kn.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 400-08/21-01/02

URBROJ:2213/01-01-21-10

Mali Lošinj, 25. ožujka 2021.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Elvis Živković, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2181&mjesto=10005&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr