SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 8. Petak, 26. ožujka 2021.
OPĆINA BAŠKA

15.

Na temelju članka 114 b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20) i članka 29. Statuta Općine Baška („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20, 04/21), Općinsko vijeće Općine Baška na sjednici održanoj elektronskim putem dana 22. ožujka 2021. godine, donijelo je

I. izmjene i dopune

Plana raspodjele sredstava spomeničke rente
za 2021. godinu

Članak 1.

U Planu raspodjele sredstava spomeničke rente za 2021. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 41/20), članak 2. mijenja se i glasi:

„Prihod od spomeničke rente planiran je u Proračunu Općine Baška za 2021. godinu u ukupnom iznosu od 78.000,00 kuna po osnovi površine objekata u kojima se obavlja gospodarska djelatnost u zaštićenom nepokretnom kulturnom dobru ili na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline.

Financijska sredstava iz stavka 1. ovoga članka raspoređuju se za provedbu sljedećih Programa:

- Ostale intelektualne usluge – za zaštitu lokaliteta

- Bašćanske ploče u kompleksu crkve sv. Lucije

28.750,00 kn,

- Župa sv. Ivana Krstitelja Baška14.500,00 kn,

- Župa Pohođenja Blažene Djevice Marije

Draga Bašćanska28.000,00 kn,

- Moja Baška bez azbesta 6.750,00 kn.“

Članak 2.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-05/21-01/3

URBROJ: 2142-03-01/1-21-14

Baška, 22. ožujka 2021. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2179&mjesto=10007&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr