SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 7. Subota, 20. ožujka 2021.
GRAD RAB

19.

Na temelju članka 61. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine” broj 20/18, 115/18 i 98/19), Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Rab kojeg je na temelju članka 101. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu izradila Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj umjesto Grada Raba, KLASA: 320-01/19-01/1; KLASA: 2170/1-08/2-19-2 od 30.01.2019. godine, a na koji je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost KLASA: 945-01/19-01/13; URBROJ: 525-07/1788-19-3 od 5.02.2019. godine, i članka 22. Statuta Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 4/21), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 16. ožujka 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Raba

I.

Raspisuje se javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Grada Raba u katastarskim općinama: Kampor i Supetarska Draga, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Raba predviđeno za prodaju.

II.

Gradsko vijeće Grada Raba provest će postupak javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda.

III.

Početna cijena u natječaju utvrđena je na temelju podatka o kretanjima vrijednosti građevinskog i poljoprivrednog zemljišta s približno istog područja u približno isto vrijeme, dobivenih od Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda Rijeka, Ispostave Rab, sukladno članku 98. stavku 13. Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

IV.

Maksimalna površina za prodaju po sudioniku natječaja iznosi 5 ha, a uključuje površine državnoga poljoprivrednog zemljišta koje je taj sudionik kupio po natječajima provedenim od stupanja na snagu Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 20/18, 115/18 i 98/19).

V.

Tekst javnog natječaja objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Grada Raba u trajanju od 30 dana.

Pisane ponude se dostavljaju Gradu Rabu u roku od 30 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Grada Raba.

VI.

Tekst javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Raba sa popisom čestica, nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio, ali nije predmet objave ove Odluke.

VII.

Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Gradsko vijeće Grada Raba na prijedlog Povjerenstva za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Rab.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude dostavit će se na prethodno mišljenje Primorsko-goranskoj županiji i na suglasnost Ministarstvu poljoprivrede.

VIII.

Stručne poslove u vezi s postupkom provedbe javnog natječaja za prodaju obavlja Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije, temeljem Ugovora broj 1/20 o suradnji na provođenju javnog natječaja za zakup i/ili prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Raba.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 023-06/21-01/01

UR. BROJ: 2169-01-02/03-21-14

Rab, 16. ožujka 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, mag. ing. agr.

 

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2178&mjesto=51280&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr