SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 7. Subota, 20. ožujka 2021.
GRAD RAB

10.

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15-pročišćeni tekst i 94/17-ispravak pročišćenog teksta), članka 22. Statuta Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 4/21) i članka 4. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 34/14), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 16. ožujka 2021. godine, donosi

ODLUKU

o prodaji zemljišta u Poslovnoj zoni Mišnjak, k.č. 826/39 i k.č. 826/40, k.o. Barbat

1. Grad Rab prodat će nekretnine u vlasništvu Grada Raba, u Poslovnoj zoni Mišnjak, upisane u zk. ul. 3064, k.o. Barbat označene kao:

  • - k.č. 826/39 površine 6.221 m2 za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 787.541,27 kn i
  • - k.č. 826/40 površine 8.066 m2 za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 1.021.107,20 kn.

2. Najpovoljnijim ponuditeljem za kupoprodaju nekretnina iz točke 1. ove Odluke, na temelju provedenog natječaja objavljenog 31. prosinca 2020. godine, utvrđuje se „Mali Palit“ d.o.o., Banjol 165, Rab, s kojim će Gradonačelnik Grada Raba, u ime Grada Raba sklopiti ugovor o kupoprodaji nekretnina.

3. Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 023-06/21-01/01

UR. BROJ: 2169-01-02/03-21-5

Rab, 16. ožujka 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, mag. ing. agr.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2178&mjesto=51280&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr