SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 2. Petak, 5. veljače 2021.
OPĆINA MATULJI

7.

Na temelju članka 69. stavka 4. Zakona o šumama („Narodne novine“ broj 68/18, 115/18, 98/19, 32/20 i 145/20) i članka 32. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ 26/09, 38/09, 08/13, 17/14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 02.02.2021. donosi

PROGRAM

utroška sredstava šumskog doprinosa u 2021. godini

članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se namjena utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu.

Članak 2.

Proračunom Općine Matulji za 2021. godinu planirani su prihodi od šumskog doprinosa u visini od 75.000 kuna.

Članak 3.

Planirani prihodi Proračuna iz članka 2. raspoređuju se kao izvor financiranja rashoda Proračuna Općine Matulji za 2021. godinu planiranih u okviru Razdjela 002, Glave 00202 Jedinstveni upravni odjel, Program 2014 Program održavanja komunalne infrastrukture, Aktivnost A201405 Održavanje nerazvrstanih cesta.

U slučaju da se prihodi od šumskog doprinosa ostvare iznad planiranog iznosa iz članka 2., cjelokupan iznos više ostvarenih prihoda koristiti će se kao izvor financiranja planiranih rashoda Proračuna Općine Matulji za 2021. godinu u okviru Programa 2014 Program održavanja komunalne infrastrukture, Aktivnost A201405 Održavanje nerazvrstanih cesta.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 023-01/20-01/0012

URBROJ: 2156-04-01-01/21-0004

Matulji, 2.veljače. 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća

Darjan Buković, bacc. oec., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2173&mjesto=51211&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr