SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 44. Srijeda, 23. prosinca 2020.
OPĆINA DOBRINJ

79.

Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), i čl. 31. Statuta Općine Dobrinj (“Službene novine” Primorsko-goranske županije broj 35/09.,10/13, 36/13, 2/18 i 4/20) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 31. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2020. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM

javnih potreba socijalne zaštite na području
Općine Dobrinj u 2021. godini

Članak 1.

Ovim programom 1009 osigurava se zaštita i pomaganje osobama koje su ugrožene ili nemoćne , koje ne mogu same niti uz pomoć članova obitelji zadovoljiti svoje osnovne potrebe zbog nepovoljnih imovinskih, gospodarskih, socijalnih ili drugih razloga. Općina Dobrinj nastoji povećati opći životni standard socijalno ugroženih građana i njihovih obitelji, odnosno pomoći pojedincima i obiteljima, kojima zbog različitih uzroka takva pomoć treba.

Ovim aktivnostima (A) se socijalnu skrb pruža u skladu s pojedinačnim odlukama načelnika i temeljem akata Općinskog vijeća donešenih slijedom razrađenih prijedloga Odbora za odgoj i obrazovanje, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu u sljedećim iznosima:

POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA 370.000,00 A100901

- pomoć obiteljima i kućanstvima 150.000,00

Socijalne potpore se isplaćuju prema pojedinačnim zahtjevima.Naknade za ogrjev

prema popisu korisnika Centra za socijalnu skrb koje refundira Primorsko-goranska

županija. Osobama starijim od 80 godina, kao i nemoćnima i socijalno ugroženima

za Uskrs i Božić dodjeljuje se poklon bon odlukom načelnika.

- pomoć u kući starijim osobama 200.000,00

Pomoć se organizira s jednom gerontodomaćicom i jednim fizioterapeutom

u organizaciji “Crvenog Križa”.

- nabava dostavnog vozila Dom za starije osobe “Mali Kartec” 10.000,00

- pomoć samostanu Zviranj 10.000,00

DAR NOVOROĐENOJ DJECI 100.000,00 A100902

UKUPNO 470.000,00

Članak 2.

Raspoređivanje sredstava iz članka 1. obavlja Jedinstveni upravni odjel na temelju pravovaljanih akata Općinskog vijeća, drugih zakonskih propisa i odlukom načelnika.

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu prvoga dana od dana objave u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2021. godine.

Klasa: 400-08/20-01/1

Ur. broj: 2142-04-01-20-12

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog vijeća

Zoran Kirinčić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2171&mjesto=51514&odluka=79
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr