SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 44. Srijeda, 23. prosinca 2020.
OPĆINA DOBRINJ

76.

Na temelju članka 76. Zakona o sportu (»Narodne novine« broj 71/06,150/08,124/10, 124/11,86/12,94/13,85/15,19/16,98/19,47/20 i 77/20), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01,60/01,129/05,109/07, 125/08,36/09,150/11,144/12,19/13,137/15,123/17, 98/19 i 144/20), članka 31. Statuta Općine Dobrinj (“Službene novine” Primorsko goranske županije broj 35/09,10/13,36/13,2/18 i 4/20), Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 31. sjednici, održanoj dana 23. prosinca 2020. godine,donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM

javnih potreba u sportu na području
Općine Dobrinj za 2021. godinu

Članak 1.

Ovim programom 1006 utvrđuju se redovne aktivnosti (A) i kapitalni projekti (K) od interesa za Općinu Dobrinj u svezi s poticanjem i promicanjem sporta u cjelini te sportsko-rekreativnom aktivnošću građana kako slijedi:

KULTURNE MANIFESTACIJE 27.000,00 A100501

- autorska i umjetnička djela 20.000,00

- Festival folklora otoka Krka 7.000,00

PROSLAVE I POKROVITELJSTVA 24.000,00 A100502

BOŽIĆNI PROGRAM I DAROVI DJECI 25.000,00 A100504

SUFINANCIRANJE RADIO O.K. 66.000,00 A100507

- sufinanciranje programa 54.000,00

- nabava opreme 12.000,00

IZDAVANJE KNJIGA 10.000,00 T100520

TROŠKOVI MUZEJA I INFO PULTA 24.000,00 A100523

JAVNE POTREBE U KULTURI 500.000,00 A100519

REKONSTRUKCIJA ZGRADE ETNOGRAFSKOG MUZEJA 80.000,00 K100532

- projekt

UKUPNO 756.000,00

SPORTSKE MANIFESTACIJE 77.000,00 A100601

- nogometni turniri 20.000,00

- boćarski turnir 15.000,00

- kup Općine Dobrinj u boćanju 25.000,00

- sportaš godine otoka Krka 5.000,00

- ostali rashodi sporta 5.000,00

- Kup Općine Dobrinj u šahu 7.000.00

ODRŽAVANJE IGRALIŠTA 50.000,00 A100602

UREĐENJE SPORTSKIH TERENA 50.000,00 K100603

- jog Gostinjac

JAVNE POTREBE U SPORTU 360.000,00 A100626

UKUPNO 537.000,00.

Članak 2.

Raspoređivanje sredstava iz članka 1. obavlja Jedinstveni upravni odjel na temelju pravovaljanih akata Općinskog vijeća, ugovora i druge relevantne dokumentacije, te po javnom pozivu za sportska društva i ostale sporske aktivnosti za udruge, koji su obavezni svake godine dostaviti Općini Dobrinj izvršenje financijskog plana za prethodnu godinu, a najkasnije do 28. veljače.

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu prvoga dana od dana objave u „Službenim novinama“ Primorsko goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2021. godine.

Klasa: 400-08/20-01/1

Ur. broj: 2142-04-01-20-9

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog vijeća

Zoran Kirinčić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2171&mjesto=51514&odluka=76
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr