SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 44. Srijeda, 23. prosinca 2020.
OPĆINA DOBRINJ

73.

Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18,110/18 i 32/20), i članka 31. Statuta Općine Dobrinj (“Službene novine” broj 35/09.,10/13.,36/13, 2/18 i 4/20), Općinsko vijeće Općine
Dobrinj na 31. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2020.
godine, donosi

PROGRAM

održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području općine Dobrinj kroz:

a) financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa,

b) opseg radova i održavanja komunalne infrastrukture.

Članak 2.

Prihodi utvrđeni programom 1003 su:

1. prihodi od komunalne naknade 1.000.000,00

2. naknade za koncesiju 260.000,00

3. grobna naknada 50.000,00

4. ostali prihodi iz proračuna 1.873.000,00

UKUPNO 3.183.000,00

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dobrinj koji je dužan podnijeti izvješće o izvršenju tekuće godine do kraja ožujka sljedeće godine.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu prvoga dana od dana objave u „Službenim novinama“ Primorsko goranske županije, a primjenjuje se od 1.1.2021. godine.

Klasa: 400-08/20-01/1

Ur. broj:2142-04-01-20-6

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog vijeća:

Zoran Kirinčić v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2171&mjesto=51514&odluka=73
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr