SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 40. Petak, 4. prosinca 2020.
GRAD NOVI VINODOLSKI

39.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog ('Službene novine PGŽ' broj 12/13, 18/14, 4/18, 3/20 – pročišćeni tekst i 5/20) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodoskog je na svojoj 38. sjednici održanoj dana 2. prosinca 2020. godine donijelo

PROGRAM

javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi
Grada Novi Vinodolski za 2021. godinu
i Projekcija za 2022. i 2023. godinu

članak 1.

Svrha Programa javnih potreba u sportu Grada Novi Vinodolski je osigurati djeci i mladima Grada Novi Vinodolski preduvjete za bavljenje tjelesnim aktivnostima, postizanje sportskih dostignuća i poticanje i promicanje sporta kao zdravog načina života. Također kao jedna od važnijih društvenih čimbenika predstavlja važnu odgojno obrazovnu djelatnost.

Članak 2.

Cilj Programa je omogućiti što većem broju djece bavljenje organiziranim sportskim aktivnostima pod stručnim vodstvom te nadzorom medicinskog osoblja kao i bavljenje sportom u natjecateljskom dijelu programa.

Članak 3.

Rezultati ovog Programa mjerit će se brojem zahvaćene djece u programima i aktivnostima sportskih udruga kao i dosegom kvalitete i sportskih rezultata u realizaciji natjecateljskog dijela aktivnosti udruga. Rezultati ovog Programa mjere se kroz redovno provođenje sportske i zdravstvene kulture koja je dostupna svoj djeci kroz sportske udruge, te je na prvom mjestu odgojni rad s djecom, a ne prvenstveno sportski rezultati.

Učinci provođenja ovog Programa vrlo su opći, a neki su nemjerljivi kroz druženje i upoznavanje, senzibilizacija djece na društvene pojave i oblike, a oni koji imaju pokazatelje vidljivi su na nizu elemenata društvenih segmenata, a što je najvažnije zdravlje djece i mladih u fizičkom ili mentalnom smislu. Također učinci provođenja ovog programa se očituju u poboljšanju kvalitete uvjeta življenja, smanjenje svih vrsta ovisnosti, smanjenje nasilnog ponašanja kod mladih, poboljšanja verbalne komunikacije.

Članak 4.

Program javnih potreba u sportu sastoji se od tri programske cjeline s podcjelinama:

1. Donacije športskim i rekreacijskim udrugama

2. Športske manifestacije:

- Fit4Novi

- športske manifestacije koje provode udruge

- ostale športske manifestacije

3. Športski objekti i druga ulaganja

- Održavanje športskih objekata i nabavka opreme

- Uređenje igrališta malih sportova u Donjem Zagonu i Ledenicama

Članak 5.

Za potrebe provođenja svih programa koji su sastavni dio Programa javnih potreba u sportu, rekreaciji i tehničkoj kulturi Grada Novi Vinodolski u 2021. godini u Proračunu je potrebno osigurati sredstva u iznosu od 1.662.000,00 kn. Program će se financirati iz ostalih nenamjenskih prihoda Grada Novi Vinodolski.

Za 2022. i 2023. godinu kapitalna ulaganja za svaku godinu - održavanje sportskih objekata i nabavka opreme – 100.000,00 kn.

U realizaciju navedenog Programa uključeni su treneri sportskih udruga, liječnici, djelatnici klubova, suci i druge stručne osobe sportskih klubova. Koordinaciju i nadzor nad korištenjem proračunskih sredstava provodi Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti, Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje i Upravni odjel za financije i javnu nabavu.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 6.

Ovaj Program objavit će se u 'Službenim novinama Primorsko-goranske županije', a stupa na snagu od 1. siječnja 2021. godine.

Klasa: 400-06/20-60/9

Ur. broj: 2107/02-01-20-6

Novi Vinodolski, 2. prosinca 2020.

Predsjednik Gradskog vijeća

Neven Pavelić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2167&mjesto=51250&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr