SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 30. Ponedjeljak, 7. rujna 2020.
OPĆINA VINODOLSKA

30.

Na osnovi članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08., 136/12. i 15/15.) i 48. Statuta Vinodolske općine (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 40/09., 15/13., 30/13.-pročišćeni tekst, 7/18., 3/19. i 13/20.), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 29. sjednici održanoj dana 26. kolovoza 2020. godine, donosi

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE
O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA VINODOLSKE OPĆINE ZA 2020. GODINU

Članak 1.

Članak 5. Odluke o izvršavanju Proračuna Vinodolske općine za 2020.godinu („Službene novine PGŽ“ broj 34/19.“), mijenja se i glasi:

„Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu.

Iznos izdataka utvrđeni Proračunom smatraju se maksimalnim svotama, tako da stvarni izdaci Vinodolske općine u 2020. godini ne smiju prema Proračunu Vinodolske općine za 2020. godinu biti veći od 41.983.925,00 kn“.

Članak 2.

Sve ostale odredbe Odluke o izvršavanju Proračuna koje nisu obuhvaćene ovom izmjenom i dopunom Odluke, ostaju na snazi.

Članak 3 .

Ova Odluka izmjena i dopuna Odluke stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenim novinama PGŽ“

Klasa: 021-05/20-01/9

Ur. broj: 2107-03/19-01-8-268

Bribir, 26. kolovoza 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik

Boris Miklić, dipl. ing., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2156&mjesto=91253&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr