SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 24. Petak, 17. srpnja 2020.
OPĆINA VINODOLSKA

18.

Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine« 10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.) i 48. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 40/09., 15/13., 30/13.-pročišćeni tekst, 7/18., 2/19. i 13/20.), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 28. sjednici održanoj dana 8. srpnja 2020. godine, donijelo je sljedeći

ZAKLJUČAK

Daje se suglasnost na Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića »Cvrčak i mrav« Tribalj, Tribalj 19. koje su prilog ovog Zaključka i čine njegov sastavni dio.

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« .

Klasa: 021-05/20-01/8

Ur. broj:2107-03/20-01-7-256

Bribir, 8. srpnja 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik

Boris Miklić, dipl.ing.

Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine« 10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.) i 51. Statuta Dječjeg vrtića »Cvrčak i mrav« , Upravno vijeće Dječjeg vrtića »Cvrčak i mrav« na 13. sjednici održanoj dana 13. svibnja 2020. godine, donosi sljedeće

IZMJENE I DOPUNE

STATUTA DJEČJEG VRTIĆA »CVRČAK I MRAV«

(Klasa:021-05/20-01/01, Ur. broj:2107-03-01-20-01)

Članak 1.

Članak 12. Statuta Dječjeg vrtića »Cvrčak i mrav« , mijenja se i glasi:

»Vrtić obavlja djelatnost iz članka 11. ovog Statuta u sjedištu Vrtića u Triblju, Tribalj 19 i u područnim odjelima i to:

1. u područnom odjelu u Bibiru, Bribir 34,

2. u područnom odjelu u Driveniku, Drivenik 72.« .

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom objave suglasnosti osnivača u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« .

Klasa:021-05/20-01/01

Ur. broj:2107-03-01-20-01

Tribalj, 13. svibnja 2020

Predsjednik Upravnog vijeća:

mr.sc. Boris Glavan

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2150&mjesto=91253&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr