SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 20. Srijeda, 10. lipnja 2020.
OPĆINA BAŠKA

32.

Temeljem članaka 13. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13, 31/ 15, 27/17, 04/18, 06/20) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 8. lipnja 2020. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE
Godišnjeg programa javnih potreba iz zdravstvene
zaštite i socijalne skrbi na području
Općine Baška u 2020. godini

Članak 1.

U Godišnjem programu javnih potreba iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Općine Baška u 2019. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/19) članak 4. mijenja se i glasi:

»Članak 4.

Za provedbu ovoga Programa u Proračunu Općine Baška za 2020. godinu osigurana su sredstva, kako slijedi:

.veterinarske usluge 45.000,00 kn

.stalna mjesečna novčana pomoć 46.800,00 kn

.jednokratna novčana pomoć 50.000,00 kn

.sufinanciranje troškova stanovanja 78.100,00 kn

.pomoć u prigodi blagdana (novčana i namirnice) 20.000,00 kn

.sufinanciranje školske marende i školskih izleta 3.000,00 kn

.roditeljske naknade za novorođenčad 100.000,00 kn

.pomoć u kući - gerontodomaćica 70.000,00 kn

.Crveni križ 46.000,00 kn

UKUPNO: 458.900,00 kn

Sredstva za ostvarenje programa iz stavka 1. osiguravaju se iz sljedećih izvora:

.opći prihodi - 413.900,00 kuna,

.komunalna naknada - 45.000,00 kuna.«

Članak 2.

Ove izmjene i dopune Programa stupaju na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/20-01/5

Ur. broj: 2142-03-01/1-20-11

Baška, 8. lipnja 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2146&mjesto=10007&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr