SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 18. Četvrtak, 28. svibnja 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

49.

Na temelju članka 96. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (»Narodne novine« broj 29/19 i 98/19) i članka 7. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine« broj 24/11, 61/11, 27/13, 48/13-pročišćeni tekst, 02/14-OUSRH, 96/16 i 70/17), članka 52. stavka 1. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/ 18-pročišćeni tekst i 2/20) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 29. sjednici dana 28. svibnja 2020. godine donijela je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih
stranaka i članova izabranih s liste grupe birača
zastupljenih u Županijskoj skupštini
Primorsko-goranske županije za 2020. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Skupština) za 2020. godinu, koja su osigurana u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2020. godinu.

Članak 2.

Sredstva se raspoređuju na način da se za svakog člana Skupštine utvrđuje jednaki tromjesečni iznos sredstava tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova u trenutku konstituiranja Skupštine.

Članu Skupštine izabranom s liste grupe birača (u daljnjem tekstu: nezavisni član) koji je nakon konstituiranja Skupštine postao članom političke stranke koja participira u Skupštini, ostaju sredstva za redovito godišnje financiranje iz Proračuna koje je dobivao kao nezavisni član Skupštine, odnosno ta sredstva ne prelaze političkoj stranci čijim je članom postao.

Članu Skupštine kojem je nakon konstituiranja Skupštine, prestalo članstvo u političkoj stranci, financijska sredstava koja se raspoređuju sukladno Zakonu ostaju političkoj stranci kojoj je član Skupštine pripadao u trenutku konstituiranja Skupštine.

Za svakog izabranog člana Skupštine podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci, odnosno članu izabranom s liste grupe birača (u daljnjem tekstu: nezavisni član) pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Skupštine.

Članak 3.

Za svakog člana Skupštine utvrđuje se tromjesečni iznos sredstava od 6.840,00 kuna.

Za svakog člana Skupštine podzastupljenog spola utvrđuje se tromjesečni iznos sredstava od 7.524,00 kuna.

Utvrđuje se podzastupljenost ženskog spola s 28,2% članova u ukupnom broju članova Skupštine.

Članak 4.

Utvrđuje se da je političkim strankama i nezavisnim članovima zastupljenim u Skupštini izvršena isplata sredstava za I. tromjesečje 2020. godine sukladno Odluci o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije za 2020. godinu (»Službene novine« broj 2/20.

Političkim strankama i nezavisnim članovima zastupljenim u Skupštini raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Primorsko-goranske županije za II.-IV. tromjesečje 2020. godine na način utvrđen u članku 2. ove Odluke, a kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 5.

Financijska sredstva iz članka 4. ove Odluke, političkim strankama i nezavisnim članovima zastupljenim u Skupštini, doznačuje upravno tijelo u kojem se obavljaju poslovi za Skupštinu i to na žiroračun političke stranke, odnosno na poseban račun nezavisnog člana Skupštine.

Financijska sredstva iz članka 4. ove Odluke, političkim strankama i nezavisnim članovima zastupljenim u Skupštini doznačuju se na slijedeći način:

- utvrđuje se da su ožujku 2020. godine isplaćena sredstva za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020. godine;

- u lipnju 2020. godine za razdoblje od 1. travnja do 30. lipnja 2020. godine;

- u srpnju 2020. godine za razdoblje od 1. srpnja do 30. rujna 2020. godine;

- u listopadu 2020. godine za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2020. godine.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije za 2020. godinu (»Službene novine« broj 2/20).

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/20-01/4

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-20-16

Rijeka, 28. svibnja 2020.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2144&mjesto=00001&odluka=49
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr