SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 5. Petak, 13. ožujka 2020.
GRAD NOVI VINODOLSKI

5.

Na temelju članka 20. Zakona o lovstvu (»Narodne novine« Republike Hrvatske broj 99/18 i 32/19), članka 57. i 58. Pravilnika o sadržaju, načinu izrade i postupku donošenja, odnosno odobravanja lovnogospodarske osnove, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači (»Narodne novine« Republike Hrvatske broj 40/06, 92/08, 39/11, 41/13 i 99/18) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 18/14 i 4/18), Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 33. sjednici održanoj dana 2. ožujka 2020. godine, donosi

ODLUKU
o proglašenju površine izvan lovišta na području
Grada Novog Vinodolskog

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se površina izvan lovišta na području Grada Novog Vinodolskog.

Članak 2.

Statutom Grada Novog Vinodolskog određeno je da područje Grada čine naselja: Bater, Bile, Breze, Crno, Donji Zagon, Drinak, Gornji Zagon, Jakov Polje, Javorje, Klenovica, Krmpotske Vodice, Ledenice, Luka Krmpotska, Novi Vinodolski, Podmelnik, Povile, Ruševo Krmpotsko, Smokvica Krmpotska, Sibinj Krmpotski i Zabukovac.

Članak 3.

Granica površine izvan lovišta određuje se od granica građevinskih područja naselja na udaljenosti 100 m izvan granica građevinskih područja naselja, osim u dijelovima gdje su manje udaljenosti građevinskih područja naselja s granicama susjednih jedinica lokalne samouprave.

Članak 4.

Ukupan obuhvat površine izvan lovišta iznosi 1.200,92 ha, od toga 509,89 ha obuhvaća građevinska područja naselja i 691,03 ha obuhvaća pojas 100 m izvan granica građevinskih područja naselja. Obuhvat površine izvan lovišta s ucrtanom granicom prikazan je u kartografskom prikazu iz članka 5. ove Odluke.

Članak 5.

Kartografski prikaz površine izvan lovišta s ucrtanom granicom izrađen je u mjerilu 1:100.000 i sastavni je dio ove Odluke, ali nije predmet objave.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 323-02/20-01/1

Ur.broj: 2107/02-01-20-2

Novi Vinodolski, 2. ožujka 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Gradskog vijeća

Neven Pavelić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2131&mjesto=51250&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr